Editie

Home & doel

WELKOM BIJ DE NACHT VAN DE NACHT IN VLAARDINGEN
- ZATERDAG 25 OKTOBER 2014 -

Voor de Nacht van de Nacht elders in Nederland:
www.nachtvandenacht.nl

De Nacht van de Nacht is een landelijk evenement waarbij de nadruk op de schoonheid van het donker wordt gelegd en lichtvervuiling onder de aandacht wordt gebracht. Een moment om via de langste nacht, vanwege het terugzetten van de klok naar wintertijd, een beroep te doen op ons innerlijk bewustzijn op het gebied van milieu en duurzaam handelen.
De Vlaardingse versie heeft dit opgepakt met een zeer brede mix aan ingrediënten, te weten:

a) Milieu: waarbij de nadruk ligt op lichtvervuiling, energiebesparing en duurzaam denken en handelen;
b) Natuur: het eerder donker worden vanwege de wintertijd en het aandacht vestigen op de gezelligheid van buitenshuis naar binnen;
c) Kunst & Cultuur: de psychologische gevolgen van de gemoedstoestand bij de mensen die het aanbreken van de winter tot gevolg heeft;
d) Cultuur Historie: het opnieuw ontdekken van onbekende en donkere plekken van Vlaardingen die het decor vormen tijdens de nachtelijke tochten.

DOELSTELLING
Het evenement beoogt een bijdrage te leveren aan de noodzaak tot bewustwording van duurzaam handelen en het besparen van energie. Dit met het oog op de huidige westerse consumptiepatronen en energieverspilling in het algemeen.
Daarnaast streeft het evenement naar het uitlichten van de schoonheid van het donker door middel van diverse creatieve uitingen zoals dans, toneel, poëzie, muziek, theater, kleinkunst, beeldende kunst, installaties, film en performances.
Het verbinden van mensen in het creatieve veld uit verschillende disciplines, alsmede het kleinschalige karakter van de voordrachten en kunstuitingen zorgen voor een intieme en intense beleving bij de bezoekers, het publiek. Ook het aandoen van de donkere plekken in de stad dragen bij aan de beleving van het evenement.

De Nacht van de Nacht heeft in de afgelopen edities bewezen een artistiek hoogwaardig evenement neer te zetten met beperkte middelen en een grote inzet vanuit het creatieve veld. Zo kan de Nacht van de Nacht in Vlaardingen gezien worden als een smeltkroes van creativiteit, waarbij allerhande mengvormen ontstaan van theater, kleinkunst, beeldende kunst, poëzie, muziek, film en toneel. Door met professionals een grote groep amateur beoefenaars podium te bieden ontstaat er een talentontwikkeling bij het deelnemersveld en een groeiend bewustzijn onder het publiek.
Loading...
Techniek: OhReally.nl